PHP

PHP Adneed Reklam Scripti Ücretsiz Kurulum

R10 da ücretsiz dağıtılan ve kullanışlık bir script olan Adneed reklam scripti php ile yazılmış orta seviyede iş gören güzel bir yazılım denemenizi tavsiye ederim. Bilgilendirme[/B] Bazı sorunlar yüzünden scriptin artık ücretsiz olarak dağıtılmasına, isteyenin istediği şekilde kullanmasına karar verdik….
Read more

Php ile Yazıyı Resme Donusturme

$text=$_GET[“text”]; $arrText=explode(“\n”,wordwrap($text,30,”\n”)); $im = @imagecreate(400, 350); //creates an image $background_color = imagecolorallocate($im, 0, 355, 6522); //sets image background color $y=60; //vertical position of text foreach($arrText as $arr) { $white=imagecolorallocate($im,255,255,255); //sets text color imagestring($im,55,55,$y,trim($arr),$white); //create the text string for image,added trim()…
Read more